صفحه ارتباط با انجمن پشتیبانی محصولات

مشتریان گرامی
در صورتی که سوالی در مورد یک محصول دارید و یا هنگام کار با آن دچار مشکل شده اید، می توانید از سایت پشتیبانی محصولات شرکت به آدرس www.ne-ir.ir/forum استفاده کرده و یا از ایمیل Support@ne-ir.com استفاده نمایید.

اگر می خواهید به لینک های ارجاع داده شده در راهنمای محصول بروید، کافی است تا در آدرس آن لینک، دامنه سایت را از com. به ir. تغییر دهید.